Strona główna Nasza działalność Aktualności - z życia stowarzyszenia Ogłoszenia Alkohol - fakty i mity (materiały edukacyjne) Galeria Ulubione linki Pobieranie plików

 O nas
 Misja, wizja, cele
 Władze stowarzyszenia
 Historia stowarzyszenia
 Statut stowarzyszenia
 Kontakt z nami


RYS HISTORYCZNY
        Idea założenia Wrocławskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Klub Starówka” zrodziła się wiosną 2000 roku. Powodów powołania do życia tej organizacji było kilka. Jednym z nich była reorganizacja Służby Zdrowia. Kolejnym to, że duża grupa zaprzyjaźnionych osób kończyła właśnie terapię i potrzebowała miejsca, gdzie mogłaby spotykać się i rozmawiać o swoich problemach. W początkowym okresie tworzenia stowarzyszenia siłą napędową i wspomagającą było grono naszych terapeutek. 10 maja 2000 roku, odbyło się zebranie założycielskie. W zebraniu tym jednogłośnie podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia, uchwalono statut oraz wybrano Komitet Założycielski. Podstawową formą działalności organizacji w okresie jej rejestracji były zainicjowane przez kilka osób spotkania Grupy Wsparcia. Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów „Klub Starówka” zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 30 października 2000 roku. Stowarzyszenie w początkowym okresie liczyło ok. 20 członków, a jego działalność ograniczała się do spotkań w ramach Grupy Wsparcia, zajęć sportowych na sali gimnastycznej i towarzyskich wyjazdów za miasto. Przez kilkanaście miesięcy korzystaliśmy gościnnie z pomieszczenia w przychodni przy ul. Podwale 13 gdzie odbywały się zajęcia samopomocowej Grupy Wsparcia. Od chwili powstania zaczęliśmy ubiegać się pomieszczenie na naszą siedzibę i wreszcie po długich staraniach na początku kwietnia 2002 roku udało nam się pozyskać odpowiedni lokal. Przez okres kilku miesięcy prowadzone były prace remontowe, podczas których trzy pomieszczenia zostały przystosowane dla potrzeb Stowarzyszenia. Uroczyste otwarcie siedziby WSA „Klub Starówka” miało miejsce 21.06.2002 r. W uroczystości tej wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia z dyrektorem Władysławem Sidorowiczem oraz prezesem zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia. Od tego dnia można mówić o prawdziwym rozwoju naszej organizacji. Okres, który minął od tamtego czasu pozwolił nam wypracować szeroki wachlarz działań. Dzięki tym poczynaniom udaje się nam pozyskiwać nowych członków stowarzyszenia oraz nawiązywać współpracę z coraz większą liczbą organizacji pozarządowych. Do organizacji sukcesywnie wstępują rodziny jej członków oraz osoby spoza kręgu pacjentów lecznictwa odwykowego. Dzięki temu Stowarzyszenie nie zamyka się wyłącznie w kręgu osób uzależnionych, a staje się organizacją otwartą, promująca trzeźwy styl życia wśród społeczeństwa naszego miasta, regionu i kraju . Nawiązaliśmy bardzo wiele kontaktów i znajomości z członkami różnych organizacji działających w obszarze miasta Wrocławia jak i na terenie Dolnego Śląska. W 2004 roku włączyliśmy się czynnie w utworzenie tzw. Forum 2004, które skupia organizacje abstynenckie działające na terenie miasta Wrocławia. Równolegle aktywnie włączyliśmy się w powołanie do życia Dolnośląskiej Federacji Profilaktyki Uzależnień „Ślęża”, której pierwsze Walne Zebranie odbyło jest we wrześniu 2004 roku. Nasz reprezentant od początku jest we władzach Federacji gdzie cieszy się dużym zaufaniem. Dzięki temu powierzono mu mandat delegata na spotkania krajowych struktur abstynenckich. Zaznaczyliśmy tam również swoją obecność aktywnie włączając się w tworzenie Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstyneckich. Istotne znaczenie dla rozwoju naszej organizacji miała i ma w dalszym ciągu wielopłaszczyznowa współpraca z władzami miasta. Stały rozwój działalności stowarzyszenia możliwy jest w znacznej mierze, dzięki środkom finansowym pozyskiwanym z Gminy Wrocław, które stanowią przeważającą część budżetu organizacji i umożliwiają realizację naszych corocznych programów.
Rozwój naszej organizacji najlepiej obrazuje coraz bogatsza oferta, stale rosnące kwalifikacje oraz kompetencje ludzi pełniących dyżury i działających w organizacji, a także stale wzrastająca liczba osób, które szukają u nas pomocy.
Członkowie należący od początku do stowarzyszenia, mają coraz większy okres abstynencji, jednak nie zapominają o naszych terapeutach. Staramy się utrzymywać z nimi stały kontakt zapraszając ich między innymi na coroczne Spotkania Wigilijne organizowane w naszej siedzibie. W ten sposób mamy możliwość pokazania im, że ich trud i wysiłek nie poszedł na marne.


Działalność Stowarzyszenia "STARÓWKA"
jest dofinansowana ze środków
Gminy Wrocław