Strona główna Nasza działalność Aktualności - z życia stowarzyszenia Ogłoszenia Alkohol - fakty i mity (materiały edukacyjne) Galeria Ulubione linki Pobieranie plików

 O nas
 Misja, wizja, cele
 Władze stowarzyszenia
 Historia stowarzyszenia
 Statut stowarzyszenia
 Kontakt z nami

Misja

    Misją Wrocławskiego Stowarzyszenia Abstynentów jest promocja trzeźwego, zdrowego trybu życia, pomoc osobom uzależnionym od alkoholu w podjęciu decyzji o leczeniu i wspieranie ich w drodze do trzeźwego, lepszego jutra. Własnym przykładem i postawą dajemy świadectwo, że życie bez alkoholu jest nie tylko możliwe, ale jest również dużo prostsze i łatwiejsze. Wspieramy osoby współuzależnione i dorosłe dzieci alkoholików w trudnych chwilach spowodowanych uzależnieniem najbliższych.

    Obszarem działalności stowarzyszenia jest miasto Wrocław, ale jesteśmy również otwarci dla osób potrzebujących z innych miejscowości.Wizja

Wizją Wrocławskiego Stowarzyszenia Abstynentów klub "Starówka" jest stały rozwój członków stowarzyszenia poprzez udział w szkoleniach i konferencjach, co pozwoli na świadczenie pomocy potrzebującym na jeszcze wyższym poziomie. Dążymy do tego aby nasz klub stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez wszystkich ludzi potrzebujących, ich rodziny i inne osoby sympatyzujące z ruchem trzeźwościowym. Staramy się cały czas rozszerzać swoją ofertę, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.Cele

Nasze stowarzyszenie za cel nadrzędny stawia pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, promocję trzeźwego, zdrowego trybu życia, rozwój osobisty członków stowarzyszenia i osób z nami sympatyzujących. W swojej działalności duży nacisk kładziemy na różnorodne sposoby trzeźwego spędzania wolnego czasu, od wszelkich form aktywności ruchowej, przez zajęcia hobbystyczne, do udziału w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie miasta Wrocławia.

Celem naszym jest powiększać grono osób trzeźwo patrzących na świat i osób, które do dobrej zabawy nie potrzebują alkoholu.
Realizacja celów

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

►Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i
współuzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy w rodzinie,

Organizowanie zajęć grup wsparcia dla osób po terapii odwykowej oraz grup Al-Anon,

Spotkania wspólnot AA,

Udzielanie porad prawnych i psychologicznych dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji prawnej i życiowej w skutek uzależnienia od alkoholu,


Podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i pomocy
uzależnionym od alkoholu,


Organizowanie zajęć integracyjnych dla społeczności klubowej w pomieszczeniach
klubu,


Osobisty rozwój członków stowarzyszenia poprzez udział w szkoleniach i
konferencjach organizowanych przez Radę Krajową i PARPA,


Wspólne wyjazdy integracyjne połączone z wędrówkami po górach, zwiedzaniem
zabytków Dolnego Śląska, oraz z warsztatami plastycznymi,


Organizowanie imprez plenerowych dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu,
mających na celu propagowanie w społeczeństwie trzeźwego i zdrowego sposobu
spędzania wolnego czasu,


Propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez organizowanie wspólnych wycieczek
rowerowych i zajęć nordic walking.


Działalność Stowarzyszenia "STARÓWKA"
jest dofinansowana ze środków
Gminy Wrocław