Strona główna Nasza działalność Aktualności - z życia stowarzyszenia Ogłoszenia Alkohol - fakty i mity (materiały edukacyjne) Galeria Ulubione linki Pobieranie plików

 Harmonogram tygodniowy
 Samopomocowa Grupa Wsparcia "SORBONA"
Grupa Rodzinna Al-Anon "JUTRZENKA"
 Biblioteka
Imprezy organizowane przez zaprzyjaźnione organizacje

Samopomocowa Grupa Wsparcia

"SORBONA"

dla osób po ukończonej terapii odwykowej

spotkania odbywają się w poniedziałki w godz. 18.00-20.00

Preambuła grupy wsparcia:

        Grupa Wsparcia jest spotkaniem osób uzależnionych od alkoholu. Istnieje ona w celu pogłębienia rozwoju osobistego, by iść przez życie w sposób prawdziwy i mądry.
       Spotykamy się aby wzajemnie sobie służyć swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykamy się w życiu. Jako grupa nie zajmujemy żadnego stanowiska w sprawach nas nie dotyczących. Zasady obowiązujące na Grupie zaczerpnięte zostały z różnych materiałów i programów trzeźwościowych. Dokonanie zmian w ustalonych zasadach wymaga akceptacji sumienia grupy, która je wprowadza.
       Pierwszeństwo działania na Grupie ma niesienie pomocy osobie cierpiącej. W zajęciach Grupy Wsparcia może uczestniczyć terapeuta na zasadach obowiązujących innych uczestników spotkania.Zasady obowiązujące członków grupy wsparcia:

 • Członkiem Grupy Wsparcia może być osoba, która ukończyła terapię w specjalistycznej placówce i akceptuje zasady przedstawione poniżej.
 • Osoba, która przerwała abstynencję może powrócić na grupę po okresie karencji wynoszącym trzy miesiące.
 • Grupa posiada osobę prowadzącą, którą ustala się na początku zajęć.
 • Osoba prowadząca ma prawo przerywania wypowiedzi.
 • Osoba, która chce zabrać głos sygnalizuje to prowadzącemu poprzez podniesienie ręki.
 • Podczas wypowiedzi innych osób nie przerywamy im i nie zadajemy pytań.
 • Podczas wypowiedzi nie używamy słów „my”, „wy”, „oni”, lecz mówimy o własnych doświadczeniach używając słów z podmiotem „ja”.
 • Podczas spotkania zwracamy się do siebie po imieniu.
 • Uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wypowiedzi poszczególnych osób oraz zasłyszanych spraw i zdarzeń.


 Standardy samopomocowej grupy wsparcia
Cel:
Wsparcie procesu trzeźwienia, rozwoju osobistego i zachowania abstynencji przez osobę uzależnioną od alkoholu po ukończonej terapii.
 
Odbiorcy usługi:
Osoby uzależnione od alkoholu po ukończonej terapii chcące zachować abstynencję.
 
Osoba prowadząca Grupę Wsparcia:
Trzeźwiejący alkoholik z minimum trzyletnim okresem abstynencji.
 
Przedmiot działania:
- Dostarczenie wsparcia.
- Pomoc osobie w nawrocie lub mającej problemy emocjonalne.
- Wspomaganie rozwoju osobistego uczestników.
- Konsekwentne zgłębianie istoty choroby alkoholowej.
 
Sposób realizacji:
Grupa spotyka się raz w tygodniu na około 2,5 godziny. Jej członkiem może zostać osoba, która ukończyła terapię w placówce odwykowej i akceptuje zasady obowiązujące na grupie.
 
Schemat spotkania:

blok spotkania
temat
metody
czas
materiały
„rundka” wstępna
problem, samopoczucie
odpowiedź na pytanie: co się wydarzyło w minionym tygodniu ?
10 min./osoba
własne doświadczenia
określenie tematyki spotkania
problem alkoholowy lub temat zgłoszony przez uczestnika
uczestnicy ustalają propozycję tematu
2 min./osoba
własne doświadczenia
część dyskusyjna
wypowiedzi na wybrany temat
praca w grupie
10 min./osoba
własne doświadczenia, literatura, kasety, krzywa alkoholowa
„rundka” końcowa
samopoczucie
odpowiedź na pytanie: jak się czujesz ?
2 min./osoba
własne doświadczenia

 
Tematyka zajęć:
Rozważania na temat istoty choroby alkoholowej oraz wzajemna wymiana własnych doświadczeń w nawiązaniu do problemu zgłoszonego przez uczestnika spotkania:
- Analiza procesu nawrotu.
- Analiza czynników zakłócających proces trzeźwienia.
- Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych i strategia postępowania z nimi.
- Rozwijanie zachowań asertywnych.
- Podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości.
- Poszerzenie i wzbogacenie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
- Doskonalenie umiejętności komunikacji społecznej.
- Praca nad rozwojem osobistym.
 
Miejsce świadczenia zajęć:
Sala zajęciowa gwarantująca atmosferę bliskości, intymności i bezpieczeństwa, gwarantująca swobodną dyskusję.

 
Plan przebiegu Grupy Wsparcia
SORBONA

 
1)       Osoba prowadząca rozpoczyna mówiąc:
Na imię mam ……………….. i jestem alkoholikiem.
 
2)       Preambuła Grupy Wsparcia:
Grupa Wsparcia jest spotkaniem osób uzależnionych od alkoholu. Istnieje ona w celu pogłębienia rozwoju osobistego, by iść przez życie w sposób prawdziwy i mądry. Spotykamy się aby wzajemnie sobie służyć swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykamy się
w życiu. Jako grupa nie zajmujemy żadnego stanowiska w sprawach nas nie dotyczących. Zasady obowiązujące na Grupie zaczerpnięte zostały z różnych materiałów i programów trzeźwościowych. Dokonanie zmian w ustalonych zasadach wymaga akceptacji sumienia grupy, która je wprowadza. Pierwszeństwo działania na Grupie ma niesienie pomocy osobie cierpiącej. W zajęciach Grupy Wsparcia może uczestniczyć terapeuta na zasadach obowiązujących innych uczestników spotkania.
 
3)      Zasady obowiązujące na Grupie (odczytywane jeżeli na spotkaniu pojawiła się nowa osoba):
 • Członkiem Grupy Wsparcia może być osoba, która ukończyła terapię w specjalistycznej placówce i akceptuje zasady przedstawione poniżej.
 • Osoba, która przerwała abstynencję może powrócić na grupę po okresie karencji wynoszącym trzy miesiące.
 • Grupa posiada osobę prowadzącą, którą ustala się na początku zajęć.
 • Osoba prowadząca ma prawo przerywania wypowiedzi.
 • Osoba, która chce zabrać głos sygnalizuje to prowadzącemu poprzez podniesienie ręki.
 • Podczas wypowiedzi innych osób nie przerywamy im i nie zadajemy pytań.
 • Podczas wypowiedzi nie używamy słów „my”, „wy”, „oni”, lecz mówimy o własnych doświadczeniach używają słów z podmiotem „ja”.
 • Podczas spotkania zwracamy się do siebie po imieniu.
 • Uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wypowiedzi poszczególnych osób oraz zasłyszanych spraw i zdarzeń.
 
4)       Następnie prowadzący odczytuje następująca formułkę.
     Czas na dzielenie się swoimi przeżyciami, tym co nam się wydarzyło, co miało wpływ na nasze samopoczucie.  
     Informujemy Grupę jak teraz się czujemy.
 
5)       Z kolei prowadzący zaprasza uczestników do rundki, mówiąc:
Czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos?
       Jeżeli nie ma chętnych do zabrania głosu to rundkę rozpoczyna prowadzący.
       W rundce uczestnicy zabierają głos zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 
6)       Po zakończonej rundce prowadzący mówi:
      Czas na udzielanie sobie informacji zwrotnych. W informacji zwrotnej mówimy, co czuliśmy i co w nas się
      zadziało podczas wypowiedzi innych. Ocena, opinia nie jest informacją zwrotną jest tylko moim osądem.
 
7)       Po zakończeniu informacji zwrotnych prowadzący zadaje następujące pytania:
      Czy ktoś z obecnych chce wykorzystać czas dla siebie, ma problem o którym chciałby porozmawiać na Grupie ?
      Lub w przypadku gdy nie ma osoby z problemem.
      Czy ktoś ma pomysł na wykorzystanie naszego czasu ?
 
Jeżeli ktoś z uczestników zgłosi potrzebę porozmawiania o swoim problemie, to zajęcia Grupy koncentrują się wokół przedstawionego tematu.
Jeżeli ktoś z uczestników zgłosi temat lub problem do dyskusji, to zajęcia Grupy koncentrują się wokół przedstawionego wątku.
Jeżeli uczestnicy Grupy nie zaproponują tematu na zajęcia, to swoją propozycję przedstawia prowadzący.
Następnie prowadzący zaprasza uczestników do wypowiedzi mówiąc:
Zapraszam do dyskusji oraz podzielenia się swoimi przeżyciami i doświadczeniami.
 
8)       Po zakończeniu dyskusji prowadzący zaprasza uczestników do rundki końcowej mówiąc:
      Czas na poinformowanie Grupy jak czujemy się teraz.
 
9)       Tekst odczytywany na zakończenie Grupy:
Jeden człowiek patrzy na życie i widzi w nim piękno, dobroć i ciepło. Inny patrząc na to samo życie widzi brzydotę, samotność, problemy i beznadziejność. Co sprawia taką różnicę? Nasz sposób myślenia decyduje o tym czy będziemy szczęśliwi, czy też smutni, źli lub spokojni,  kochający lub nienawidzący, wyrozumiali albo pełni rozgoryczenia, dojrzali lub nie. Wszyscy mają problemy. Szukanie łatwych odpowiedzi oraz rozwiązań leży w ludzkiej naturze. Pozwalanie na to aby inni ludzie za nas myśleli nie wymaga odwagi ani żadnego wysiłku. Jednak cudze odpowiedzi mogą nie być dla nas dobre. Jesteśmy odpowiedzialni za znalezienie własnych odpowiedzi oraz za podejmowanie własnych decyzji.
 
Po odczytaniu tekstu końcowego wszyscy wstajemy i łapiemy się za ręce, a następnie mówimy głośno:
„Do następnego spotkania w trzeźwości”.

 


Działalność Stowarzyszenia "STARÓWKA"
jest dofinansowana ze środków
Gminy Wrocław