Nasza działalność - wsastarowka

Przejdź do treści
1
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
HARMONOGRAM TYGODNIOWY
DZIEŃ
TYGODNIA
GODZINYRODZAJ ZAJĘĆOSOBA ODPOWIEDZIALNAPONIEDZIALEK


15.00-18.00
Abstynencki Klub Seniora
osoba przygotowana do
prowadzenia zajęć
16.00-20.00
Działaność klubu i biblioteczki
gospodarz klubu
16.00-20.00
Punkt informacyjno - konsultacyjny
osoba z uprawnieniami
16.00-20.00
Zajecia w ramach "AKADEMIA SZTUKI"
wolontariusz
18.00-20.00
Grupa wsparcia dla osób po terapii uzależnień "SORBONA"
osoba prowadząca jest wyłoniona z uczestnikówWTOREK11.00-14.00
Abstynencki Klub Seniora
osoba przygotowana do prowadzenia zajęć
16.00-20.00
Działalność klubu i biblioteczki
gospodarz klubu
16.00-20.00
Punkt informacyjno - konsultacyjny
osoba z uprawnieniami
16.00-17.00
Grupa Al-Ateen, kontakt: 504 271 039
osoba z uprawnieniami
17.00-19.00
Samopomocowa grupa wsparcia AL-Anon
osoba prowadząca jest wyłoniona z uczestników
19.30-21.00
Samopomocowa grupa AA "Wielka Księga"
osoba prowadząca jest wyłoniona z uczestników


ŚRODA

11.00-14.00
Abstynencki Klub Seniora
Osoba przygotowana do prowadzenia zajęć
16.00-20.00
Działaność klubu i biblioteczki
gospodarz klubu
16.00-20.00
Punkt informacyjno - konsultacyjny
osoba z uprawnieniami
16.00-20.00
Zajęcia sekcji sportowej (tenis stolowy, brydż, szachy, rzutki, bule)
wolontariusz


CZWARTEK


16.00-20.00
Działaność klubu i biblioteczki
gospodarz klubu
16.00-20.00
Punkt informacyjno - konsultacyjny
osoba z uprawnieniami
16.00-20.00
Zajęcia sekcji sportowej (brydż, szachy, rzutki, bule)
wolontariusz
16.00-20.00
Zajecia w ramach "AKADEMIA SZTUKI"
wolontariusz
20.00-21.30
1 i 3 Czwartek
Samopomocowa Grupa NA (dla kobiet)
soba prowadząca jest wyłoniona z uczestników
PIĄTEK16.00-20.00
Działaność klubu i biblioteczki
gospodarz klubu
16.00-20.00
Punkt informacyjno - konsultacyjny
osoba z uprawnieniami
18.00-20.00
Samopomocowa grupa wsparcia SLAA
osoba prowadząca jest wyłoniona z uczestników
SOBOTA09.00-11.00
Anglojęzyczna grupa AA "Inside Job" (wszystkie mitingi otwarte)
osoba prowadząca jest wyłoniona z uczestników
17.00-19.00
Samopomocowa grupa wsparcia SL
osoba prowadząca jest wyłoniona z uczestników
14.00-23.55
Zajęcia integracyjne społeczności klubowej i wszystkich chętnych (brydż, szachy, tenis stołowy, rzutki, wycieczki rowerowe, ogniska, wyjazdy turystyczno - integracyjne , kino, teatr, opera, plenery malarskie, zabawy taneczne, wędkarstwo, nordic-walking itp)
informacja o osobach odpowidzialnych podawana będzie na indywidualnych ogłoszeniach
INFORMACJE O GRUPACH I MITYNGACH


Samopomocowa Grupa Wsparcia
"SORBONA"
dla osób po ukończonej terapii odwykowej
spotkania odbywają się w poniedziałki w godz. 18.00 - 20.00
Grupa wsparcia jest  spotkaniem osób uzależnionych od alkoholu. Istnieje ona w celu  pogłębiania rozwoju osobistego, by iść przez życie w sposób prawdziwy i  mądry.
Spotykamy  się, aby wzajemnie sobie służyć swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją w  rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykamy się w życiu. Jako grupa  nie zajmujemy żadnego stanowiska w sprawach nas niedotyczących. zasady  obowiązujące w Grupie zaczerpnięte zostały z róznych materiałów i  programów trzeźwościowych. Dokonanie zmian w ustalonych zasadach wymaga  akceptacji i sumienia grupy, która je wprwadza.
Pierwszeństwem  działania na Grupie jest niesienie pomocy osobie cierpiącej. W zajęciach  Grupy Wsparcia może uzestniczyć terapeuta na zasadzach obowiązujących  innych uczestników spotkania.Zasady obowiązujące członków grupy wsparcia:

 • Członkiem   Grupy Wsparcia może być osoba, która ukończyła terapię w   specjalistycznej placówce i akceptuje zasady przedstawione poniżej.               
 • Osoba, która przerwała abstynencję może powrócić na grupę po okresie karencji wynoszącym trzy miesiące.             
 • Grupa posiada osobę prowadzącą, którą ustala się na początku zajęć.               
 • Osoba prowadząca ma prawo przerywania wypowiedzi.            
 • Osoba, która chce zabrać głos sygnalizuje to prowadzącemu poprzez podniesienie ręki.               
 • Podczas wypowiedzi innych osób nie przerywamy im i nie zadajemy pytań.                
 • Podczas wypowiedzi nie używamy słów „my”, „wy”, „oni”, lecz mówimy o własnych doświadczeniach używając słów z podmiotem „ja".       
 • Podczas spotkania zwracamy się do siebie po imieniu.
 • Uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wypowiedzi poszczególnych osób oraz zasłyszanych spraw i zdarzeń.Standardy samopomocowej grupy wsparcia

Cel:
Wsparcie  procesu trzeźwienia, rozwoju osobistego i zachowania abstynencji przez  osobę uzależnioną od alkoholu po ukończonej terapii

Odbiorcy usługi:
Osoby uzależnione od alkoholu po ukończonej terapii chcące zachować abstynencję.

Osoba prowadząca grupę wsparcia:
Trzeźwiejący alkoholik z minimum trzyletnim okresem abstynencji.

Przedmiot działania:
- Dostarczenie wsparcia.
- Pomoc osobie w nawrocie lub mającej problemy emocjonalne.
- Wspomaganie rozwoju osobistego uczestników.
- Konsekwentne zgłębianie istoty choroby alkoholowej.

Sposób realizacji
Grupa  spotyka się raz w tygodniu na około 2,5 godziny. Jej członkiem może  zostać osoba, która ukończyła terapię w placówce odwykowej i akceptuje  zasady obow: iązujące na grupie.

Schemat spotkania
blok spotkania
temat
metody
czas
materiały
"rundka wstępna"
problem, samopoczucieodpowidzeź na pytanie: co się wydarzyło w minionym tygodniu
10 min. / osobawłasne doświadczenia
określenie tematyki spotkania
problem alkoholowy lub temat zgłoszony przez uczestnika
uczstnicy ustalają propozycję tematu
2 min. / osoba
własne doświadczenia
część dyskusyjna
wypowiedzi na wybrany temat
praca w grupie
10 min. / osoba
własne doświadczenia, literatura, kasety, krzywa alkoholowa
"rundka końcowa"
samopoczucie
odpowiedź na pytanie: jak się czujesz?
2 min. / osoba
własne doświadcznia
Tematyka zajęć:
Rozważanie  na temat istoty choroby alkoholowej oraz wzajemna wymiana własnych  doświadczeń w nawiązaniu do problemu zgłoszonego przez uczestnika  spotkania:
 • analiza procesu nawrotu,
 • analiza czynnikówzakłócających proces trzeźwienia,
 • rozpoznawanie sygnałów ostrzegawzych i strategia postępowania z nimi,
 • rozwijanie zachowań asertywnych,
 • podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości,
 • poszerzenie i wzbogacenie umiejętności radzeinia sobie ze stresem
 • doskonalenie umiejętności komunikacji społecznej,
 • praca nad rozwojem osobistym.

Miejsce świadczenia zajęć:
sala zajęciowa gwarantująca atosferę bliskości, intymności, i bezpieczeństwa, gwarantująca swobodną dyskusję.Plan przebiegu
Grupy Wsparcia SORBONA
1. Osoba prowadząca rozpoczyna mówiąc:Na imię mam ……………….. i jestem alkoholikiem.
2. Preambuła  Grupy wsparcia:
   • Grupa  Wsparcia jest spotkaniem osób uzależnionych od alkoholu. Istnieje ona w  celu pogłębienia rozwoju osobistego, by iść przez życie w sposób  prawdziwy i mądry. Spotykamy się aby wzajemnie sobie służyć swoim  doświadczeniem, siłą i nadzieją w rozwiązywaniu problemów, z którymi  spotykamy sięw życiu. Jako grupa nie zajmujemy  żadnego stanowiska w sprawach nas nie dotyczących. Zasady obowiązujące  na Grupie zaczerpnięte zostały z różnych materiałów i programów  trzeźwościowych. Dokonanie zmian w ustalonych zasadach wymaga akceptacji  sumienia grupy, która je wprowadza. Pierwszeństwo działania na Grupie  ma niesienie pomocy osobie cierpiącej. W zajęciach Grupy Wsparcia może  uczestniczyć terapeuta na zasadach obowiązujących innych uczestników  spotkania.
3. Zasady obowiązujące na Grupie (odczytywane jeżeli na spotkaniu pojawiła się nowa osoba):
  • Członkiem  Grupy Wsparcia może być osoba, która ukończyła terapię w  specjalistycznej placówce i akceptuje zasady przedstawione poniżej.
  • Osoba, która przerwała abstynencję może powrócić na grupę po okresie karencji wynoszącym trzy miesiące.
  • Grupa posiada osobę prowadzącą, którą ustala się na początku zajęć.
  • Osoba prowadząca ma prawo przerywania wypowiedzi.
  • Osoba, która chce zabrać głos sygnalizuje to prowadzącemu poprzez podniesienie ręki.
  • Podczas wypowiedzi innych osób nie przerywamy im i nie zadajemy pytań.
  • Podczas wypowiedzi nie używamy słów „my”, „wy”, „oni”, lecz mówimy o własnych doświadczeniach używają słów z podmiotem „ja”.
  • Podczas spotkania zwracamy się do siebie po imieniu.
  • Uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wypowiedzi poszczególnych osób oraz zasłyszanych spraw i zdarzeń.
4. Następnie prowadzący odczytuje następującą formułę:
 • Czas na dzielenie się swoimi przeżyciami, tym co nam się wydarzyło, co miało wpływ na nasze samopoczucie.  
                        Informujemy Grupę jak teraz się czujemy.
5.  Z kolei prowadzący zaprasza uczestników do rundki, mówiąc:
  • Czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos?
      (Jeżeli nie ma chętnych do zabrania głosu to rundkę rozpoczyna prowadzący.
      W rundce uczestnicy zabierają głos zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
6. Po zakończonej rundce prowadzący mówi:
  • Czas na udzielanie sobie informacji zwrotnych. W informacji zwrotnej mówimy, co czuliśmy i co w nas się
  zadziało podczas wypowiedzi innych. Ocena, opinia nie jest informacją zwrotną jest tylko moim osądem.
7. Po zakończeniu informacji zwrotnych prowadzący zadaje następujące pytania:
  • Czy ktoś z obecnych chce wykorzystać czas dla siebie, ma problem o którym chciałby porozmawiać na Grupie ?
   lub w przypadku gdy nie ma osoby z problemem:  
Czy ktoś ma pomysł na wykorzystanie naszego czasu ?

Jeżeli   ktoś z uczestników zgłosi potrzebę porozmawiania o swoim problemie, to   zajęcia Grupy koncentrują się wokół przedstawionego tematu.
Jeżeli ktoś z uczestników zgłosi temat lub problem do dyskusji, to zajęcia Grupy koncentrują się wokół przedstawionego wątku.
Jeżeli uczestnicy Grupy nie zaproponują tematu na zajęcia, to swoją propozycję przedstawia prowadzący.
Następnie prowadzący zaprasza uczestników do wypowiedzi mówiąc:
Zapraszam do dyskusji oraz podzielenia się swoimi przeżyciami i doświadczeniami.

8. Po zakończeniu dyskusji prowadzący zaprasza uczestników do rundki końcowej mówiąc:
  • Czas na poinformowanie Grupy jak czujemy się teraz.

9. Tekst odczytywany na zakończenie Grupy:
  • Jeden   człowiek patrzy na życie i widzi w nim piękno, dobroć i ciepło. Inny   patrząc na to samo życie widzi brzydotę, samotność, problemy i   beznadziejność. Co sprawia taką różnicę? Nasz sposób myślenia decyduje o   tym czy będziemy szczęśliwi, czy też smutni, źli lub spokojni,    kochający lub nienawidzący, wyrozumiali albo pełni rozgoryczenia,   dojrzali lub nie. Wszyscy mają problemy. Szukanie łatwych odpowiedzi   oraz rozwiązań leży w ludzkiej naturze. Pozwalanie na to aby inni  ludzie  za nas myśleli nie wymaga odwagi ani żadnego wysiłku. Jednak  cudze  odpowiedzi mogą nie być dla nas dobre. Jesteśmy odpowiedzialni za   znalezienie własnych odpowiedzi oraz za podejmowanie własnych decyzji.

Po odczytaniu tekstu końcowego wszyscy wstajemy i łapiemy się za ręce, a następnie mówimy głośno:
„Do następnego spotkania w trzeźwości”.Grupa Rodzinna Al-Anon
"JUTRZENKA"
nadzieja dla krewnych i przyjaciół alkoholików
spotkania odbywają się we wtorki w godz. 17.00 - 19.00
Jeżeli masz kochaną osobę, której picie  powoduje poważne problemy,  będziesz serdecznie witany na naszych  spotkaniach. Nie mamy powiązań z  żadnym wyznaniem wiary, nie mamy  żadnych zobowiązań prawnych, składek  ani wpisowego.
Dzielimy  się wzajemnie naszym doświadczeniem,  siłą i nadzieją. Twój postęp może  się dokonać według twojego własnego  sposobu i tobie właściwego tempa.  My tylko zachęcamy, abyś wziął udział w  naszej wspólnej sprawie.

Preambuła grupy rodzinnej Al-Anon:
"Grupy  Rodzinne Al-Anon są wspólnotą  krewnych i przyjaciół alkoholików.  Istnieją one w tym celu, aby  rozwiązywać wspólne problemy przez  dzielenie się swoim doświadczeniem,  siłą i nadzieją.
Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia
Wspólnota Al-Anon nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją ani jakąkolwiek instytucją.
Nie  bierze udziału w żadnych sporach.  Al-Anon nie zajmuje żadnego  stanowiska w sprawach niedotyczących  wspólnoty, nie popiera ich ani nie  odrzuca.
W Al-Anon nie ma składek członkowskich. Wspólnota Al-Anon jest samowystarczalna dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania.
Jedynym  motywem działania w Al-Anon  jest niesienie pomocy rodzinom  alkoholików. Realizujemy to przez  praktykowanie Dwunastu Stopni, przez  serdeczne przyjmowanie rodzin  alkoholików i dodawanie im otuchy oraz  przez dodawanie odwagi samemu  alkoholikowi."
Modlitwa o Pogodę Ducha:
Boże daj mi Pogode Ducha,
abym zagadzał się z tym
czego nie mogę zmienić.
Odwagę, abym zmieniał to
co zmienic mogę
i mądrość, abym umiał
odróżnić jedne sprawy od drugich.

Czy AL-Anon jest dla Ciebie?
Miliony ludzi jest dotkniętych nadmiernym i niepohamowanym piciem bliskiej osoby.
Poniższe pytania pomogą Ci w podjęciu decyzji, czy Al-Anon jest, czy też nie jest Ci potrzebne:
1.   Czy martwi Cię to, że ktoś inny pije?
2.   Czy masz problemy finansowe z powodu czyjegoś picia?
3.   Czy kłamiesz, aby ukryć czyjeś picie?
4.   Czy odczuwasz, że dla bliskiej Ci osoby picie jest ważniejsze niż Ty?
5.   Czy myślisz, że przyczyną zachowania osoby pijącej jest wpływ kolegów?
6.   Czy często są spóźnione posiłki z powodu osoby pijącej?
7.   Czy stosujesz pogróżki typu: "Jeśli nie przestaniesz pić, opuszczę Cię"?
8.   Gdy witasz pocałunkiem osobę pijącą, czy dyskretnie szukasz zapachu alkoholu?
9.   Czy obawiasz się, że wyprowadzisz kogoś z równowagi, jeśli okażesz swój strach przed wyskokiem na hulankę?
10. Czy zraniło Cię lub zawstydziło zachowanie osoby pijącej?
11. Czy wszystkie wakacje i święta zostały zepsute przez picie alkoholu?
12. Czy kiedykolwiek zdecydowałaś/eś się zadzwonić na policję z powodu zachowania osoby pijącej?
13. Czy szukałaś/eś ukrytych napojów alkoholowych?
14. Czy odczuwasz, że gdyby osoba pijąca kochała Ciebie, to przestałaby pić na Twoją prośbę?
15. Czy kiedykolwiek odmówiłaś/eś wzięcia udziału w spotkaniu towarzyskim z powodu strachu lub niepokoju?
16. Czy masz poczucie winy gdy myślisz, że pozwoliłaś/eś sobie na zaniechanie  kontrolowania osoby pijącej?
17. Czy myślisz, że gdy bliska Ci osoba przestanie pić, rozwiążą się wszystkie Twoje problemy?
18. Czy kiedykolwiek groziłaś/eś, że zrobisz sobie coś złego, żeby przestraszyć osobę pijącą   i zmusić ją do powiedzenia
                      "Przepraszam, czy  "Kocham Cię"?
19. Czy kiedykolwiek traktowałaś/eś ludzi (dzieci, urzędników, rodziców, współpracowników etc.) niesprawiedliwie z powodu
                      Twojej złości na osobę nadmiernie pijącą?
20. Czy masz poczucie, że nikt nie rozumie Twoich problemów?

Jeśli odpowiedziałaś/eś "TAK" na trzy lub więcej z tych pytań  - Al-Anon/Alateen może być Ci potrzebne    
 

Informacje o grupach Rodzinnych Al-Anon można również uzyskać:

Punkt Informacyjny Al-Anon
Klub Abstynenta „Starówka”
Wrocław Pl. Św. Macieja 5, I piętro
tel. 71-322-61-91 środa 17:00 – 19:00
tel. 71- 321-21-24 pn-pt 16:00 – 20:00
   
Wiele przydatnych informacji znajdziesz odwiedzając oficjalny serwis Grup Rodzinnych Al-Anon i Alateen w Polsce:BILBIOTEKA
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00

REGULAMIN

 1. Biblioteka Stowarzyszenia otwarta jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00
 2. Ze zbiorów można korzystać na miejscu, zabrać książkę do domu, zwrócić lub przekazać innej osobie.  
 3. Zbiory mogą wypożyczać na zewnątrz wszystkie osoby chętne po zgłoszeniu się u biblitekarza.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres jednego miesiąca.


Abstynencki Klub Seniora
"STARÓWKA"
spotkania odbywają się w:
poniedziałek w godz. 15.00-18.00
wtorek w godz. 11.00-14.00
środę w godz. 11.00-14.00
Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów " STARÓWKA " od ponad 21 lat  prowadzi aktywną działalność na rzecz osób uzależnionych od alkoholu  i  ich rodzin. Nasza dotychczasowa oferta i osiągnięcia w dużej mierze  opierały się na własnym doświadczeniu i zapotrzebowaniu środowiska  lokalnego, a także Gminnego Programu  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w ramach „Promowania Abstynencji i Aktywizacji  Społecznej”.
Chcemy zaznaczyć, że funkcjonowanie Stowarzyszenia w  większości opiera się na środkach finansowych pozyskiwanych z Gminy  Wrocław w ramach ogłaszanych konkursów na prowadzenie Klubów Abstynenta.
Powołany do życia Abstynencki Klub Seniora "Starówka"  jest wynikiem kolejnej zauważonej przez nas  potrzeby środowiska osób  60 + związanych z wrocławskim ruchem trzeźwościowym. Istniejące do tej  pory we Wrocławiu Kluby Seniora dopuszczają spożywanie alkoholu podczas  organizowanych imprez (wycieczki, zabawy taneczne itp.) co nie jest do zaakceptowania przez wielu członkow Klubów Seniora oraz środowisko  trzeźwościowe Wrocławia, ponieważ może stanowić realne zagrożenie  uzależnienia od alkoholu. Mając to na uwadze, odpowiadając jednocześnie  na zapotrzebowanie społeczności lokalnej postanowiliśmy utworzyć  Abstynencki Klub Seniora „Starówka” w siedzibie naszego Stowarzyszenia z działalnością nie kolidującą z dotychczasową pracą naszej organizacji.
Created with WebSite X5
tel.            +48 71 322 61 91
kom.         +48 607 285 481
e-mail:     wsa_starowka@op.pl
www.wsastarowka.pl

Wróć do spisu treści