Strona główna Nasza działalność Aktualności - z życia stowarzyszenia Ogłoszenia Alkohol - fakty i mity (materiały edukacyjne) Galeria Ulubione linki Pobieranie plików

 
 OGŁOSZENIA

Pragnie zaprosić wszystkich członków naszej organizacji na  

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,

które odbędzie się  

16 marca 2019 r. o godz. 1530

w siedzibie stowarzyszenia przy pl. Św. Macieja 5 (I piętro).

W przypadku braku kworum drugi termin zebrania wyznaczony jest na godz. 1545 

Ranga poruszanych spraw zobowiązuje członków organizacji do obowiązkowej obecności.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Władysława Nowickiego.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 r.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej o zatwierdzeniu lub nie zatwierdzeniu Sprawozdania za 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu lub nie zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla zarządu za 2018 r.
 8. Zweryfikowanie listy członków Stowarzyszenia oraz podjęcie Uchwały o ewentualnym wykluczeniu osób z organizacji.
 9. Wybory nowych władz stowarzyszenia zgodnie ze statutem.
 10. Przerwa na ustalenie podziału funkcji przez nowo wybrane władze Stowarzyszenia.
 11. Wolne głosy i wnioski (składki członkowskie).
 12. Zakończenie zebrania.

Działalność Stowarzyszenia "STARÓWKA"
jest dofinansowana ze środków
Gminy Wrocław